Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Teaterresor

Dramatens Vänners teaterresor har som målsättning att vidga vyerna och få tillgång till både internationell och regional (svensk och nordisk) teater. Vanligtvis gör vi varje år en resa inom landet eller Norden och en utomlands. Vi har vid det här laget besökt både Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Oslo och Helsingfors flera gånger.

När det gäller resorna till länder utanför Norden begränsas de av våra språkkunskaper, där endast engelska (i första hand), samt tyska eller franska (endast undantagsvis) förekommer.

Ibland vidgas utbudet tack vare en internationell teaterfestival som då erbjuder både ny, spännande och experimentell teater med ett stort utbud av teater på engelska!

Se i programkalendern när Teaterresorna går av stapeln