Thorwald Nilsson

Även om jag inte har varit verksam inom teatern eller har någon teaterteoretisk bakgrund, har jag sedan gymnasietiden haft ett stort teaterintresse – på den tiden satt jag längst ut på sidan, på tredje raden på Dramaten.

Efter gymnasiet studerade jag till civilekonom och har främst arbetat inom svensk exportindustri och under de senaste dryga tio åren inom statliga sektor. Främst med projektfrågor inom industrin och samarbetsfrågor inom staten.

Yrkesvalet till trots, har jag bibehållit mitt teaterintresse och med allt vuxnare barn, börjar jag nu kunna utöva det mer aktivt igen.

Ny medlems-
tidning ute nu!