Varför medlem i Dramatens Vänner?

Varför medlem i Dramatens Vänner?

Foto: Dramatens Bildarkiv

Dramatens Vänner är en mycket aktiv vänförening. Under spelperioden från september till och med maj anordnar vi flera olika aktiviteter för att stimulera och fördjupa medlemmarnas kunskap och intresse för teaterkonst både vad gäller Dramatens föreställningar men även teater och scenkonst mera generellt. I stor utsträckning är det framför allt Dramatens skådespelare, regissörer med flera som förmedlar sina tankar och erfarenheter.

Förutom dessa arrangemang erbjuds medlemmarna gratis genrepsbiljetter och rabatterade biljetter till vissa föreställningar främst på Dramaten men även på andra teatrar i närområdet. För de medlemmar som vill vidga vyerna ytterligare anordnas varje år dels en teaterresa inom landet och en till lämpligt mål inom Europa. Vid det här laget har vi besökt London, Edinburgh, Dublin, Amsterdam, Wien, Paris och faktiskt två gånger New York! Vårt mest närliggande mål är Berlin, som vi hoppas kunna besöka under våren 2022.

Här följer en sammanställning av alla förmåner som ingår i Dramatens Vänners medlemskap:

Aktiviteter

  • Teatercaféer med hemlig gäst (ofta en skådespelare eller annan aktuell person) första måndagen i varje månad under spelperioden
  • Samtal, föreläsningar och diskussioner som utgår från Dramatens föreställningar där skådespelare och andra medverkande deltar med synpunkter och erfarenheter
  • Teaterresor till scener och platser både i och utanför Sverige

Rabatter

  • Gratis genrepsbiljetter till Dramatens föreställningar
  • Rabatterade biljetter till vissa föreställningar på Dramaten och ibland till andra teatrar i Stockholmsområdet
  • Rabatter på Dramatens restauranger (liksom på vissa produkter i biljettkassan)

Våra informationskanaler

  • Hemsidan som fortlöpande informerar om aktuellt utbud och även om det som hänt
  • Medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år med intressanta artiklar om det aktuella teaterlivet
  • Nyhetsbrev (via mail) som ger ytterligare information och påminnelser om erbjudanden och aktiviteter

Anmäl ditt medlemskap här!