Läs "Herdis minnen" av Herdis Molinder

Om (MacBeth)

Några veckor efter premiären på (MacBeth) var det dags att litet närmare skärskåda Ohlin/Meidals uppsättning av (MacBeth). Det gjorde vi i Dramatens Vänner tillsammans med Christina Schollin, Hannes Meidal och Jens Ohlin. Under en dryg timme delgav författarna tillika regissören Jens och MacBeth själv, d.v.s. Hannes, sin syn på val av föreställning och en lång rad tankar, idéer och frågeställningar omkring pjäsen. Om parentesens roll (vi sätter parentes omkring den tillfälliga onda handlingen för det bästas och för framtidens skull). Och om hur de eviga frågorna om ondska/godhet, makt, våld och människans okränkbarhet så väl stämmer in på dagens situation, där kriget i Ukraina under några veckor tagit över det mesta av nyhetsrapporteringen och skakat om vår syn på demokrati, frihet och fred.

Ny medlemstidning ute nu!