Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till New York i mars 2018.

Våren 2011 arrangerade Dramatens Vänner en teaterresa till New York för sina medlemmar.