Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Dag Kronlund var inbjuden av Dramatens Vänner till Teatercaféet i april 2014 som hemlig gäst.

Dramatens Vänner tilldelade Dag Kronlund ett hederspris 2003 för hans djupa teaterkunnande och smittade entusiasm som kommit oss till del i en rad seminarier.

Vid 7 tillfällen under hemliga gäster 2002 gästades Dramatens Vänners Teatercafé av hemliga gäster.

Marie Göranzon utsågs till Dramatens Vänners stipendiat 2001 För hennes lysande entré som Majvor i pjäsen Stulna juveler av Kristina Lugn.

I oktober 1999 genomfördes för första gången en paneldiskussion i Dramatens Vänners regi. I fokus var Anton Tjechov och hans Tre systrar.