Detta har hänt

Dramatens Vänner arrangerar regelbundet olika aktiviteter som teatercaféerteatersamtalintervjuer, samtal och debatter, (tidigare kallad paneldiskussioner) och föreläsningar samt även teaterresor. De allra flesta av aktiviteterna har direkt anknytning till Dramatens pågående föreställningar.

Faust

Dramatens Vänner ledde ett Teatersamtal kring Hannes Meidals och Jens Ohlins version av Faust som visades på Elverket 2019

Läs mer...

Speakers’ Corner

Dramatens Vänner bjöd in medlemmar till Tesalongen på Svenskt Tenn vid flara tillfällen 2016-2018 under rubriken Speakers’ Corner.

Läs mer...

Ny medlems-
tidning ute nu!